குறைந்த விலையில் Use and throw Pen வாங்கிட தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

அனைவருக்கும் வணக்கம், நாங்கள் சிறு தொழிலாக‌ Use and throw Pen ஐ உற்பத்தி செய்கிறோம். எங்களிடம் Use and throw பேனாக்கள் மிகவும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும்… ‌பேனாவின் விலை 1.40/ மட்டுமே ‌HDMI கேபிள் விலை 65/மட்டுமே Hi […]